apkamšyti

apkamšyti
apkamšýti iter. apkimšti. 1. K apmurdyti: Žiemai reikia langus apkamšyti, kad šaltis nelįstų į vidų . Apkamšýk visus langus ir sienas pakulomis, kad nepūstum vėjis stubon J. | Čia pagalvį pataisys, paklode apkamšys P.Cvir. Apkamšyk man kojas . Aš tave apkamšýsiu kaldra, kad ir plyšelio niekur neliks Trgn. Gulk, aš tave apkamšysiu, kad nesušaltum Ds. | Apkamšė jį valgymais ir išleidė į kelionę BsPII75. | refl. intr., tr.: Kiekviena [boba], savo preke apsikamšiusi, kaip višta pereklė kiūtojo ratų gale Žem. Tėvas negalavo apsikamšęs ant pečiaus . Apsikam̃šė patalą Dkš. Be mano pagalbos gerai neapsikamšai Ds. Apsikam̃šo eidamas, rodos, ka žiemos speigas būtų Vvr. | Išėjo apsikamšęs buteliais (kišenius butelių prisikišęs) Žem. 2. refl. tr. prk. apsimokėti (skolas): Skolas jau buvom apsikam̃šę Sdb. 3. SD204 apkaišioti: Jau visą vežimą apkamšiau (apkaišiojau šakomis, kad šienas nebyrėtų) Ktk. Kelias apkamšytas (apsodintas) medeliais TDrIV209(Prng). | refl. tr.: Bernai kadugio šakutėmis apsikamšę kepures . 4. apkumščiuoti, apstumdyti: Jį ten stipriai apkamšė Skr. | refl.: Kad ir apsikam̃šė, ale didelių muštynių nebuvo Vdžg. 5. apgrūsti: Tai buvo jėčiukai (bulvės) išvirti, cibulių, druskos įdėta, truputį apkamšýta, ir valgydavo su rūgusiu pienu Vlkš.
◊ šìrdį apkam̃šęs prisivertęs: Srėbk širdį apkamšęs (kai neskanu) Šts.
\ kamšyti; apkamšyti; atkamšyti; įkamšyti; iškamšyti; nukamšyti; pakamšyti; perkamšyti; prasikamšyti; prikamšyti; sukamšyti; užkamšyti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • apkamšyti — apkamšýti vksm …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • apgūžti — 2 apgū̃žti, ia (àpgūžia), ė (àpgūžė) tr. 1. apdengti sparnais: Kita višta visų kiaušinių neapgū̃žia (perėdama) J.Jabl. Kiek apgū̃žia žąsis, tiek ir leidžia perėti Ds. Višta jau visų vištukų nebàpgūža – taip užaugo Užv. Kampe višta viščiukus… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apglamžyti — tr. 1. kiek suglamžyti, sulamdyti: Išeiginiai marškiniai da nejuodi, tik apglamžyti Slm. | refl.: Ta tavo skarelė tokia apsiglamžiusi Jnšk. 2. KII302 iš visų pusių, aplinkui glamžyti, apkamšyti: Su ypatingu rūpestingumu kalvienė apglamžė patalus …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apgloboti — tr. 1. ne vieną pagloboti: Aš viena visus apgloboju, aptvarkau Skr. 2. ne vieną apglėbti: Visus jis apglobodams pabučiavo Kel1881,80. 3. tr. apsupti, apsiausti, apkamšyti: Apglobojau iš visų pusių, ir miegok sau šiltai Ds. Apglobojo vaikus ir… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apgrumuliuoti — tr. storai apvynioti; apkamšyti: Apsirišęs stora juoda skepeta, apgrumuliuota aplink kaklą rš. | refl.: Apsigrùmuliavau, apsikamšiau, dabar galiu po žiemos vartais gulėti Erž. grumuliuoti; apgrumuliuoti; sugrumuliuoti; užgrumuliuoti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apgūmuriuoti — apgū̃muriuoti tr. storai aprengti, apkamšyti: Išnešė susikūprinusią senę, apgumuriuotą vebro kailiniais rš. gūmuriuoti; apgūmuriuoti; pagūmuriuoti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apkamšioti — tr. apkamšyti: Trobelė šiaudais apkamšiota rš. kamšioti; apkamšioti; atkamšioti; pakamšioti; sukamšioti; užkamšioti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apkamšymas — apkam̃šymas sm. (1) → apkamšyti 1: Ar ilgai tas tavo langų apkam̃šymas tvers? Grž. kamšymas; apkamšymas; nusikamšymas; perkamšymas …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apkibyti — tr. aplipdyti, apkamšyti: Iš visų pusių apkibyk popieriu skrabinelę Als. | refl. tr.: Apsikìbėm trobą [moliais, kiminais] ir gyvenam Šts. kibyti; apkibyti; įkibyti; iškibyti; nukibyti; pakibyti; prikibyti; sukibyti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apsamanoti — 1. intr. R, Š, Pgg, Ktk apaugti samanomis: Kai nupjauna medį – gražus, paskiau apsamanoja Km. Apsamanojęs visas akmuo GrvT94. ^ Ant vietos ir akmuo apsamanoja KrvP(Gdž). Kurs akmuo ant vietos – apsãmano[ja], o kurį mėto – plikas Sch74(B).… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”